Bouwen

Hoe digitalisering de bouwsector verandert

Het is geen geheim dat de engineering en constructie industrie een belangrijke motor van de wereldeconomie is. De bouwsector vertegenwoordigt, volgens de bouw software leverancier PlanGrid, maar liefst 13% van het totale wereldwijde bruto binnenlands product. En staat continu onder druk om te innoveren, efficiënter te worden en de kostendruk aan te pakken. Voor al die bouwbedrijven die hun marktaandeel graag willen vergroten, kan technologie als een lanceerplatform dienen om het voortouw te nemen.

Digitale transformatie in de bouw in

De digitale transformatie in de bouw is de integratie van digitale technologie in alle onderdelen van een bouwbedrijf. Daardoor wordt de bedrijfsvoering en waarde levering geoptimaliseerd. Een verplicht onderdeel van deze digitalisering is het toepassen van een cultuurverandering. Het identificeren en gebruiken van technologie in nieuwe of verbeterde use-cases levert echt een groot concurrentievoordeel op. Want dankzij het digitaliseren kunnen allerlei processen gewijzigd of verbeterd worden.

Werken met digitale tools

Veel bouwbedrijven zijn al met het digitale transformatieproces begonnen. Dat ook zoveel andere sectoren en ons dagelijks leven al radicaal heeft verandert. En dat is maar goed ook. Veel bouwbedrijven werken nu met laptops, tablets en tal van andere digitale tools (zoals drones).

Door de implementatie van nieuwe software tools, systemen en technologie, zijn er tal van interessante mogelijkheden om deze digitale vooruitgang doordacht te implementeren. Deze zijn allemaal op het verbeteren van de veiligheid, winstgevendheid en productiviteit van het bedrijf gericht. Dit kan zelfs zonder de normale bedrijfsvoering te verstoren.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan virtual reality toepassingen, die voor cliënt demonstraties en updates gebruikt wordt, efficiënte 3D printtechnieken om grote bouwcomponenten te bouwen en cloud computing plus big data. Dit laatste stelt bouwbedrijven in staat om van hun traditionele methoden voor het verzamelen en delen van gegevens op bouwplaatsen af te stappen. Een goed voorbeeld hiervan is een online documentbeheersysteem en software voor bijvoorbeeld hun kwaliteitscontrole.

Digitaliseren via BIM software

Een ander goed voorbeeld van een veel gebruikte digitale technologie in de bouw is de Building Information Modelling (BIM) bouwtekening software. BIM maakt daarbij meestal van 3D computermodellen gebruik. Die alle relevante informatie van het bouwproces voor alle betrokken partijen beschikbaar maakt. BIM is zo dus eigenlijk een digitale weergave van de fysieke en functionele kenmerken van een gebouw.

De sleutel tot succes

Voor een succesvolle overgang naar het digitaliseren van de projectoplevering in de bouwsector, is het essentieel om deze technologie op de mensen en processen hierin af te stemmen. Een top-down benadering van het implementeren van een markt oplossing zal jou immers niet automatisch voordelen beloven.

Het is immers net zo belangrijk om deze oplossingen op jouw bestaande processen en de mentaliteit van het personeel af te stemmen. Om zo vervolgens geleidelijk en incrementeel diverse procesveranderingen door te voeren. Veranderingen in de richting van een digitaal model van projectoplevering.

Ruimte voor verbetering

Hoewel de bouwsector over het algemeen al flink wat stappen naar een vergaande digitale transformatie van de sector heeft gezet, gaat dit nog niet altijd zo snel en efficiënt als in sommige andere bedrijfssectoren. Zo passen veel bouwbedrijven nog niet consequent en op grote schaal de bovengenoemde BIM technologie toe in de realisatiefase van hun projecten. De reden hiervoor? Om deze slimme software in de realisatiefase in te zetten heb je veel data uit de ontwerpfase nodig. Die je vervolgens in jouw digitale 2D of 3D model kunt gebruiken. Het probleem is echter dat deze gegevens vaak niet of onvoldoende beschikbaar zijn. Dit komt soms omdat de bouwconstructies al jaren geleden zijn gebouwd en er geen gegevens uit de ontwerp- en realisatiefase beschikbaar zijn.

Ga ook voor meer succes!

Zo valt er vooral nog veel te winnen op het gebied van het door data aangedreven werken plus de integratie van data en digitale systemen. Maar alle bouwbedrijven die deze digitale stappen snel en efficiënt kunnen inzetten, zullen zo een groot concurrentievoordeel op de rest hebben. Dus is het nu het juiste moment voor alle bedrijven in de bouwsector om voor digitale oplossingen te kiezen.

Ook interessant ..